Grafik Tasarım

 

görsel TASARIM

Tüm masaüstü yayıncılığının görsel elemanlarının düzenlenmesidir. Görsel planlar ve araştırma planlarının hazırlanmasıdır. Tasarım zihinde canlandırılan biçim, duyuların ya da belleğin anlığa sunduğu görüntü olarak da tanımlanabilir. VTR Vision tasarım gereksinimi ile iletişimi güçlendirir, verilen mesajı daha fazla insanın anlamasını sağladığını ve öğrenmeyi hızlandırdığı düşünür ve bu yönde sürecine devam eder. VTR Vision iyi bir tasarımın üretim, iletişim ve sanatı kapsadığını bilir.

grafik TASARIM

VTR Vision grafik tasarımcıları, görsel bir iletişim kurmak için tipografi, sembolizm, ilüstrasyon ve fotoğraftan yararlanır ve çoğu zaman bu metodların hepsini bir arada kullanırlar. Tasarımcılarımız işlevsel, zevkli, amaca uygun, sade ve ekonomik görsel çözümler yaratmaya çalışırlar.

logo TASARIM

Logo tasarım şirket kimliğini yansıtan en önemli unsurdur. VTR Vision bu anlamda şirket vizyonunu düşünerek logo tasarımına büyük önem verir. Logo aynı zamanda şirket imzası olarak da kullanılmaktadır. Yapılan her projede akılda kalıcılık kapsamında büyük değer taşır. VTR Vision logo tasarımı esnasında öncelikle şirket misyonunu inceler. Şirket ne iş yapar? Bunun haricinde direk misyonu yansıtan değil andıran simgeler de kullanılabilir. Tasarımcılarımız logonun nasıl ses vereceğini ve harflerin birbirleriyle olan ilişkisini düşünerek çalışmalarına yön verirler.

katalog TASARIM

VTR Vision tarafından hazırlanan katalog tasarımları müşterilerin dikkatini çekmek için özenle hazırlanan materyallerden oluşur. Katalog tasarımında en önemli etki kurgudur. Tasarımcılarımız kurgu esnasında renk ve şekil bütünlüğünden yararlanır. Grafik tasarımcılarımız tarafından hazırlanan katalog çalışmalarımızda taslak aşamasındaki fikirler ve natifleri yaratıcı çalışmalar şeklinde sonlandırılır. VTR Vision grafik tasarımcıları katalog tasarımlarında firmayı temsil etme durumunu, kolay anlaşılabilir olmasını, akılda kalıcı ve çağrışım yapabilmesini ve materyalin kaliteli olmasına önem verirler. 

semboller

Şema ya da kelimelerle ifade etmek için kullanılan harf ya da basitleştirilmiş resimdir. Tasarımcılarımız açısından fikir oluşturma, geliştirme ve analizi için yararlıdır. VTR Vision tasarımcıları sembolleri kullanıldıkları yere ve ihtiyaca uygun olarak pozitif bir ilişki yaratır, kolay tanınma ve hatırlamada etkili izlerini görürler.

piktogramlar

Piktogramlar kamusal işaretlerdir. Kelimelerin yerine geçerler. Uluslararasıdır. Piktogramlar, bir nesne ya da kavramı anlatan sembollerdir. VTR Vision tasarımcıları piktogramları kullanırken oldukça titiz davranırlar çünkü genel geçer bir netliği yoktur. Çoğu piktograf tek başına bir anlam ifade etmez birçok anlam taşır.

tipografi

Harf ile yazma ve düzenlemedir. VTR Vision tasarımlarında çok fazla sayıda yazı karakteri olma sebebiyle harf seçimi ve kullanımına büyük önem verir. Her sektöre ve her şirkete uygun karakter seçimi titizlikle sağlanır. Yazı karakteri haricinde metin harfleri, harf ölçüsü, harf aralığı, taban, satır aralığı da önemli ölçütlerdir. VTR Vision bir fikri iletmek için yazı tipinde seçenek ve sınırlamaya gitmez. Tasarıma uygun ve etkili olmasına dikkat eder.

renk

Bir nesnenin ışığı emme ve yansıtma biçimidir. Tasarımcılarımız için renk ve renk uyumu, firmalara ve özgeçmişlerine uygunluk bunun yanı sıra hedef kitleye vermek istenen ana fikir kapsamında oldukça önemli bir ölçüttür. VTR Vision tasarımcıları için asıl önemlisi hedeflenen kitlenin bir renge göstereceği tepkidir. Firmaların renk tercihinde çeşitlilikler görülebilir. Bu çeşitlilik hedef kitleye, tarihçeye, ekonomik duruma, kültüre, coğrafyaya göre farklılık gösterir. Bu farklılıklar göz önünde tutularak VTR Vision tasarımcıları tepki uyandıracak renkleri seçer ve bunlara akılda kalıcı tonlar ile derinlik katar. Şirketlerin sevdiği renklere göre değil, işlevlerine uygun renkler seçilir.

süreç

VTR Vision tasarım sürecinde çok yönlü natif çözümler ile yola çıkar. Bu çözümler dört aşamadan oluşur. Hazırlık aşamasında çok sayıda taslak çalışma yer alır. Bunlar genellikle ilk oluşumlu eskiz çalışmalarıdır. İkinci aşamada düzeltme yer alır; bunlar potansiyel ve daha yakından bakış olarak değerlendirilir. Bu aşamada küçük ve hızlı tasarlamalar yapılır. Üçüncü aşamada ise artık ayrıntılı bir taslak ile en iyi seçim gerçekleştirilir, proje modellendirilir. Dördüncü aşamada baskı kararı ile proje sona erer. Hazırlık, Düzeltme, Analiz, Karar, Uygulama ve Tanımlama gibi döngüsel süreç ile tüm şirketlere en iyi hizmet vermek amaçlanır.